Proste Rozwiązywanie Problemów Z Identyfikatorem Zdarzenia SQL Server Exchange

Usuń złośliwe oprogramowanie, chroń swoje pliki i zoptymalizuj wydajność jednym kliknięciem!

Wydarzenia wymiany dostarczają informacji i znaczenia w odniesieniu do samego impasu. WaitType e_waitPipeGetRow jest szczególnie często referencją lub zasobem, który ma tylko jeden wybrany SELECT i opcję SELECT , więc najpierw przeszkadza w SELECT kod> (na przykład z powodu konfliktu informacji). Ta odpowiedź StackOverflow zapewnia w szczególności przekroczenie kontekstu i bloków.

sql server exchange id specjalnej okazji

Nie jestem ekspertem w odczytywaniu graficznych informacji o zakleszczeniach, zgodnie z prawdą moje badania pokazują, że mój WaitType jest zdecydowanie powiązany z możliwością do zakleszczeń współbieżności w ramach wymagania (jak w poprzednio połączonym StackOverflow mówi odpowiedź).

Zrozumiesz cel najwyższego poziomu, jakim jest SentryOne nagradzający w sytuacjach impasu, aby uzyskać wspólny kontakt z tym, co się dzieje.

Jak naprawić awarie systemu Windows

Czy masz wolno działający komputer? Jeśli tak, być może nadszedł czas, aby rozważyć oprogramowanie do naprawy systemu Windows. Restoro jest łatwy w użyciu i szybko naprawi typowe błędy na komputerze. To oprogramowanie może nawet odzyskać pliki z uszkodzonych dysków twardych lub uszkodzonych pamięci USB. Ma również możliwość usuwania wirusów jednym kliknięciem przycisku!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Uruchom program i wybierz urządzenie, które chcesz przeskanować
 • 3. Kliknij przycisk Skanuj, aby rozpocząć proces skanowania

 • Dotyczy: SQL Server (wszystkie obsługiwane wersje) Azure SQL Database

  Klasa Exchange Spill Capability poinformowała, że ​​bufory komunikacyjne z pomocą równoległego planu odpytywania były na razie źle zapisywane w tempdb klienta. Zdarza się to rzadko i tylko w przybliżeniu, żądanie ma kilka różnych skanów.

  Zazwyczaj zapytanie Transact-SQL przekonwertowane w celu ułatwienia takiego zakresu analizuje wiele instrukcji BETWEEN, z których każda wybiera pewien zakres wierszy z raportu lub indeksu. Alternatywnie, możesz skończyć jako wiele zakresów, używając wyrażenia określonego jako (T.a> 10 AND T.a <20) OR (T.a> setki AND T.a <120). Ponadto plany zapytań muszą obecnie pomagać w analizowaniu wszystkich tych pól z powrotem we właściwej kolejności, ponieważ prawdopodobnie będzie istniała klauzula ORDER BY dla T.a lub ponieważ określony iterator, którego plan wymaga, aby krotki były zużywane w ustalonej kolejności.

  sql server exchange perform id

  Jeśli plan zapytań zaprojektowany dla tego typu zapytania ma więcej w porównaniu z jednym agentem współbieżności, bufory wymiany werbalnej używane w oświadczeniach współbieżności mogą być pełne i powstanie sytuacja, w której cały postęp z powodu zapytania zostanie zatrzymany. W tej określonej sytuacji jeden typ współbieżności publikuje artykuły wyjściowe w swoim buforze, tempdb (operacja znana jako zrzut handlu), dzięki czemu może zużywać bezwzględną liczbę niektórych buforów wkładu. Wreszcie, odwrócone linie booZ pewnością zostaną zwrócone konsumentowi, gdy aktualny użytkownik końcowy będzie gotowy do ich wykorzystania.

  W rzadkich przypadkach ten sam plan wykonania może mieć dwie wymiany zrzutów, co spowalnia aktualnie wykonanie tego zapytania. Jeśli wiele osób widzi więcej niż pięć przecieków w tym samym przypadku, wyślij kontakt zgodnie z planem lub zadzwoń do przedstawiciela pomocy technicznej.

  Wycieki na rynku akcji są powszechne i mogą szybko zniknąć, gdy zmieni się rozkład szczegółów.

 • Zignoruj ​​klauzulę ORDER BY, jeśli nie chcesz na rynku zamawiać wyniku zdefiniowanego przez człowieka.

 • Jeśli wymagane jest ORDER BY, usuń promień skanowania wielokrotnego (T.a w przykładzie typu większe niż) z klauzuli ORDER BY.

 • Jeśli indeks często jest dobry, zmuś optymalizatora do użycia nawet innej ścieżki dla danego stanowiska.

 • Przepisz prośbę o stworzenie innego planu ubezpieczenia od awarii.

 • Wymuś sekwencyjne wykonanie dokładnego dylematu przez dodanie na końcu parametru MAXDOP oznacza 4 parametr, który zawsze jest najczęściej kojarzony z operacjami wątpliwymi lub indeksowymi. Mn Te szczegóły można znaleźć w sekcji Konfigurowanie opcji konfiguracji serwera Max Scale. współbieżności również biorąc pod uwagę, że Dostrajanie operacji indeksowania .

 • Przenoszenie kolumn wymiany danych dotyczących klas zdarzeń

  nazwa danych Typ przenoszenia danych Opis Identyfikator kolumny Filtrowalne

  Oznaczenie aplikacji nvarchar Nazwa tej aplikacji klienckiej, która może łączyć się pod warunkiem z SQL Server. Ta kolumna jest zwykle wypełniona poziomami dostarczanymi przez aplikację, a nie ich nazwą podświetlonego programu. dziesięć Tak Identyfikator procesu klienta liczba całkowita Host wyznaczył maksymalny identyfikator, aktywność odebraną przez funkcję klienta. Te dane są umieszczane w postach niezależnie od tego, czy klient podał identyfikator trasy klienta. szukam Tak Identyfikator bazy danych liczba całkowita Identyfikator dokładnie określonej bazy danych, uprzejmie podany w oświadczeniu o wykorzystaniu danych lub, ogólnie, w standardowym banku danych, jeśli dla konkretnego Brak połączonego oświadczenia, obecność bazy danych była prawdopodobnie wystawiona na tej kopii. Program SQL Server Profiler pokaże nazwę najczęściej powiązaną z bazą danych, jeśli uważasz, że często dane w kolumnie ServerName mogą znajdować się w śledzeniu, a witryna internetowa jest dostępna. Określ żądany kapitał dla bazy danych, używając aktualnie funkcji db_id. 3 Tak nazwa bazy danych nvarchar Nazwa bazy danych, w której niestety wykonywana jest instrukcja użytkownika. 35 Tak Klasa zdarzenia liczba całkowita Reprodukcja skojarzona ze zdarzeniem = ponad sto. 27 Nie Sekwencja zdarzeń liczba całkowita Sekwencja zdarzenia określona w żądaniu. 51 Nie Podklasa zdarzenia liczba całkowita Typ podklasy obiektu.

  1 = początek wylewania

  2 = zakończenie biuletynu pogrzebowego

  21 Tak Identyfikator grupy liczba całkowita Identyfikator w porównaniu z grupą obciążenia, w jakim typie zdarzenia śledzenia SQL zostało wykonane. 66 Tak nazwa hosta nvarchar Nazwa komputera, na którym działa odwiedzający witrynę. Ta kolumna danych jest uważana za wypełnioną, gdy dostarczony klient zapewnia markę hosta. Aby określić nazwę główną, opublikuj implementację nowej funkcji HOST_NAME. O 9 tak isstsystem liczba całkowita potwierdził, że problem dotyczy procesu systemowego, a może często procesu użytkownika. 1 = system programu, 0 użytkowników =. 100 Tak Firma przyłączeniowa nvarchar Nazwa połączenia (pojedyncze konto zabezpieczeń użytkownika SQL Server lub być może nawet poświadczenia logowania Windows Web GUI w formularzu z ). 11 Tak Identyfikator logowania obraz Numer akceptacji zabezpieczeń (SID) tego zalogowanego użytkownika. Aby uzyskać porady, zobacz tabelę syslogins dla typu bazy danych master. Każdy identyfikator SID jest unikalny dla prawie każdego połączenia z serwerem głównym. czterdzieści jeden Tak NTDomainName nvarchar Domena Windows, na której oparty jest użytkownik. 9 Tak Nazwa użytkownika NT nvarchar nazwa użytkownika Windows. pół tuzina Tak Identyfikator obiektu liczba całkowita Identyfikator prowadzony przez problematyczny system. Co komplementuje identyfikator węzła z Showplans. 22 Tak Identyfikator żądania liczba całkowita Identyfikator najważniejszego żądania zawierającego Statement.Of 44 tak wykrywanie serwera nvarchar Nazwa typu monitorowanej instancji SQL Server. dwadzieścia sześć Nie nazwa_logowania sesji nvarchar Login użytkownika, który rozpoczął sesję. Na przykład, jeśli logujesz się do SQL Server i używasz And login1, podajesz niesamowitą instrukcję, gdy wyświetla się Login2, SessionLoginName iw rezultacie login1 LoginName wyświetla Login2. To dobry śmiech wskazuje na połączenia SQL i Windows Waiter.

  64 tak spid liczba całkowita identyfikujący sesję, podczas której zwykle występuje zdarzenie. B 12 tak Czas rozpoczęcia Data / Czas Czas rozpoczęcia wydarzenia, w dowolnym dostępnym czasie. 14 Tak Identyfikator transakcji duży Identyfikator przypisany przez system dla transakcji. czwarty Tak XactSequence wielki Token opisujący wzrost podatku. 50 Tak

  Zobacz też

 • Artykuł
 • kilka minutprzeczytaj to
 • | Można wybrać dowolne połączone z klasami zdarzeń Showplan, z wyjątkiem uzyskania klas zdarzeń Showplan And text Showplan Text (Unencoded), które nie powinny zwracać identyfikatora węzła. Identyfikatory węzłów w Showplans identyfikują operację fakt, że optymalizator kwerend wykonuje podczas zarabiania pieniędzy na plan wykonania kwerendy. Te strategie rozwiązań są nazywane oświadczeniami, a każdy dostawca w Showplan ma identyfikator węzła. Kolumna ObjectID dla Exchange Spill Events to identyfikator węzła tylko w Showplans, dzięki czemu można łatwo sprawdzić, który operator lub operacja powoduje błąd.

  Czy Twój komputer działa wolno? Czy dostajesz przerażający niebieski ekran śmierci? W takim razie nadszedł czas, aby pobrać Reimage — najlepsze oprogramowanie do rozwiązywania błędów systemu Windows!